digitális fotóértékesítés
légifotó és -videofilm készítés
vízalatti tárgyfotózás
Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráció       Elfelejtett jelszóPályázatok:


 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Dr Biró ésTársa Kft., a BgartFotó, BGartPHOTO weboldal üzemeltet?jének adatvédelmi nyilatkozata

A személyes adatok kezel?je a Dr Biró és Társa Kft.
Székhely: 2900 Komárom, Maros u. 2
Elérhet?ség: drbiro@birodoctor.hu, vasarlas@bgartfoto.hu

Tájékoztatjuk Önt, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) el?írásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A kezelt adatok köre
A regisztráció során teljes név és e-mail megadása szükséges. Az bgartfoto.hu, bgartphoto.com kezeli a felhasználó nevét , cégnevet, szállítási és számlázási címet, email-címét. Ezek az adatok nem publikusak. Valamennyi felhasználó hozzájárul, hogy adatainak kezelésére Magyarországon kerüljön sor.

Az adatkezelés célja és jogalapja
A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, fotók letöltésének lehet?sége, valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések) kiküldése, amelyek kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezel? a megjelölt céloktól eltér? célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés id?tartama
A felhasználónak lehet?sége van arra, hogy a Regisztráció törlése menüpont alatt az általa megadott adatlapot és - a banki tranzakciókhoz kapcsolódó adatok kivételével - valamennyi adatát törölje. A törlés esetén ezek az adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatokhoz való hozzáférés
Az bgartfoto.hu / bgartphoto.com használata során megadott és kezelt személyes adatokhoz a Dr Biró és Társa Kft. iroda munkatársai, és a rendszergazdák férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelez? adattovábbításokra.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezelésér?l a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezel? kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l (székhelyér?l) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az drbiro@birodoctor.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltet? munkatársát a drbiro@birodoctor.hu e-mail címen.